Przejdź do treści

16.04.2024 r.

Trwają badania archeologiczne na zlecenie Zamawiającego zgodnie z Decyzją Podkarpackiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, Delegatura w Krośnie, z dnia 04.01.2022r.; znak: K-AZP.5161.1.2022.AOK, ustalającą zakres i rodzaj niezbędnych badań archeologicznych.

Obecnie trwają prace na stanowiskach:
– Jasienica Rosielna stanowisko nr 7 w km 47+070 – 47+135/P, L
– Orzechówka stanowisko nr 6 w km 48+140/P
– Iskrzynia stanowisko nr 1 w km 57+575/L