Przejdź do treści

25.06.2024 r.

Procentowe Zaawansowanie Prac Projektowych

Procentowe Zaawansowanie Prac Projektowych – 34,18 %

Opis prac

  • Prowadzono prace nad Projektem Technicznym
  • Prowadzono prace nad Projektem Wykonawczym
  • Prowadzono prace nad STWiORB
  • Procedowanie Decyzji ZRID z rygorem natychmiastowej wykonalności

Uproszczony postęp prac na odcinku

0km 0.5km 1km 1.5km 2km 2.5km 3km 3.5km 4km 4.5km 5km 5.5km 6km 6.5km 7km 7.5km 8km 8.5km 9km 9.5km 10km 10.5km 11km 11.5km 12km 12.5km 13km

Legenda

  • Oznakowanie poziome

Postępy MOP