Przejdź do treści

16.07.2024 r.

L.p Nazwa podmiotu Ogólny opis zakresu prac i/lub robót
USŁUGODAWCY
1 GEOCORE sp. z o.o. Monitoring geotechniczny (Świadczenie usług monitoringu istniejącej sieci piezometrów i inklinometreów w ramach przedmiotowego kontraktu.)
2 Bank Nowy S.A. z siedzibą w Poznaniu Wynajem pomieszczeń biurowych
3 MGGP S.A. Świadczenie usług w zakresie pomiarów geodezyjnych piezometrów i inklinometrów w ramach monitoringu powierzchniowego osuwisk.
4 DUORS Sp.zo.o Opracowanie projektu Systemu Zarządzania Ruchem dla odcinka drogi ekspresowej S19 Domaradz (bez węzła) – Iskrzynia (bez węzła).
5 Konsorcjum firm: Zakład Usług Geologicznych Geotech Sp. z o.o. oraz Geoteko Projekty i Konsultacje Geotechniczne Sp. z o.o. Wykonanie badań geologicznych i geotechnicznych wraz z opracowaniem dokumentacji.
6 MGGP sp.zo.o Świadczenie usług geodezyjnych związanych z tyczeniem na terenie Lasów Państwowych
7 OPTEM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Wykonanie dokumentacji projektowej dla odcinka drogi ekspresowej S19Domaradz (bez węzła) – Iskrzynia (bez węzła) w ramach realizowanego kontraktu.
8 TOP PROJEKT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALOŚCIĄ Wykonanie dokumentacji projektowej dla obiektu ES-1-20 na drodze ekspresowej S19 Domaradz (bez węzła)- Iskrzynia (bez węzła) w ramach realizowanego Kontraktu.
9 „MAT-RiK” Robert Mateja, Krzysztof Mateja s.c. Wykonanie, zatwierdzenie i wdrożenie projektów i kompleksowej obsłudze (utrzymaniu) tymczasowej organizacji ruchu w trakcie prowadzenia przez Wykonawcę robót budowlanych w ramach Inwestycji
10 Mosty Gdańsk sp.zo.o. Umowa o opracowanie dokumentacji projektowej w zakresie projektu budowlanego, wykonawczego i towarzyszących dokumentów Wykonawcy oraz świadczenie usług nadzoru autorskiego.
11 PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUGOWO-HANDLOWE „DIKAR” Dariusz Kruszyński Umowa na usługi związane z rozpoznaniem saperskim i stałym nadzorem saperskim wraz z dokonaniem wszelkich działań wynikających z nadzoru saperskiego na obszarze stanowiącym teren budowy
12 Marcin Felińczak Dokumentacje i Nadzory Techniczne Umowa na wykonanie prac projektowych branży melioracyjnej
13 Jotel Sp.zo.o. Umowa na wykonanie prac projektowych branży energetycznej i teletechnicznej
14 EMTAR Michał Wiśniowicz Umowa na wykonanie prac projektowych w zakresie stacji gazowej
15 Daniel Maranda Pracownia Analiz Środowiskowych ASANGA. Wykonanie prac w zakresie Raportu Ponownej Oceny Oddziaływania na Środowisko
16 ENPROM Sp.zo.o. Wykonanie prac projektowych branży energetycznej
17 Pracownia Archeologiczna Mirosław Mazurek Pełnienie nadzoru archeologicznego
18 KF EKSPERTYZY Mariusz Godek Kompleksowa inwentaryzacja budynków i budowli (znajdujących się na terenie Inwestycji oraz w jej otoczeniu) oraz dróg dla Kontraktu
19 Stump Franki Sp.zo.o. Wykonanie projektów w zakresie branży geotechnicznej
20 Konsorcjum firm: Zakład Usług Geologicznych GEOTECH Sp.zo.o. oraz GEOTEKO Projekty i Konsultacje Geotechniczne Sp.zo.o. Wykonanie badań geologicznych wraz z opracowaniem dokumentacji w ramach Inwestycji.
21 Usługi Transportowo – Sprzętowe i Handlowe – Kosiba Bernarda Usługa koparką gąsienicową (21-24t) do przygotowania dróg dojazdowych dla wiertnic
22 Rig Worker Michał Cyrulik Wykonanie prac: -wiercenie rdzeniowe z likwidacją otworów – montaż inklinometru -montaż piezometru
23 GCSolution Sp.zo.o. Wykonanie wierceń rdzeniowych
24 Przedsiębiorstwo Geodezyjno Kartograficzne „GEOPOL”s.c. Marek Szelepa, Piotr Ożóg Wykonanie pełnej dokumentacji geodezyjnej i formalno-prawnej związanej z nabywaniem nieruchomości oraz ograniczeniem w korzystaniem z nieruchomości znajdujących się w pasie drogowym lub poza nim, niezbędnym do realizacji Inwestycji
25 PW-GEO Usługi Geologiczne Piotr Woźniak Wykonanie prac: -wiercenie rdzeniowe z likwidacją otworów -wiercenie destrukcyjne – montaż inklinometru -montaż piezometru
26 KotGeo Łukasz Kot Wykonanie prac: -wiercenie rdzeniowe z likwidacją otworów -wiercenie destrukcyjne – montaż inklinometru -montaż piezometru
DOSTAWCY
1 STYROBUD B.T.K. Radomscy Sp. J. Dostawa płyt drogowych /3000x1500x150/STANDARD wraz z rozładunkiem HDS (zbrojenie – 2 siatka 8/10mm -ok. 40kg
2 LZ Leszek Zubel 1-wynajem ciągnika z zamiatarką z koszem na zbieranie nieczystości 2- wynajem ciągnika z zamiatarką z koszem na zbieranie nieczystości oraz beczką do polewania oraz tankowania maszyn wodą
3 Maria Kozak Firma Usługowo-Handlowa MARBUD Dostawa Cementu CEM II 32,5 R B-V wraz z dostawą i rozładunkiem do rozsypywacza
4 EM TRADE DEVELOPMENT Sp.zo.o. Dostawa Cementu CEM II/B-V 32,5 R wraz z dostawą i rozładunkiem do rozsypywacza
5 Kopalnie Dolomitu S.A. Dostawa kruszywa o ciągłym uziarnieniu 0/31,5mm
6 Cement Ożarów S.A. Dostawa cementu drogowego CEM IV/A (V) 32,5 R LUZ
PODWYKONAWCY
1 Nazwa podmiotu Zakres zadań

Informacje dla wykonawców i podwykonawcówCzytaj więcej