Przejdź do treści

25.06.2024 r.

PODPISANIE UMOWY Z WYKONAWCĄ

W dniu 07.11.2022 r.  pomiędzy Skarbem Państwa Generalną Dyrekcję Dróg i Autostrad, reprezentowanym przez Generalną Dyrekcję Dróg i Autostrad Oddział w Rzeszowie, ul. Legionów 20, 35-959 Rzeszów a Wykonawcą Mostostal Warszawa S.A. u. Konstruktorska 12A, 02-673 Warszawa – została podpisana umowa nr 2410.2.2022 na zaprojektowanie i wykonanie zadania pod nazwą: Zaprojektowanie i budowa drogi ekspresowej, drogi S19 na odcinku od węzła Domaradz (bez węzła) do węzła Krosno (poprzednio Iskrzynia) (bez węzła)  dł. ok. 12,5 km.