Przejdź do treści

25.06.2024 r.

PODPISANIE UMOWY Z KONSULTANTEM

W dniu 21.02.2023 r. pomiędzy Skarbem Państwa – Generalną Dyrekcją Dróg i Autostrad, reprezentowanym przez Generalną Dyrekcję Dróg i Autostrad Oddział w Rzeszowie, ul. Legionów 20, 35-959 Rzeszów a Konsultantem reprezentowanym przez konsorcjum firm: PROMOST CONSULTING Sp. z. o.o. sp.k. (lider), ul. Jana Niemierskiego 4, 35-307 Rzeszów i PROMOST CONSULTING Sp. z o.o. (partner), ul. Jana Niemierskiego 4, 35-307 Rzeszów została podpisana umowa nr 2410.4.2022 na Pełnienie nadzoru nad projektowaniem i realizacją Robót oraz zarządzanie Kontraktem pn.: „Zaprojektowanie i budowa drogi ekspresowej S19 na odcinku od węzła Domaradz (bez węzła) do węzła Krosno (poprzednio Iskrzynia) (bez węzła) dł. ok. 12,5 km”.