Przejdź do treści

25.06.2024 r.

Zakończono badania archeologiczne. Badania były prowadzone na zlecenie Zamawiającego zgodnie z Decyzją Podkarpackiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, Delegatura w Krośnie, z dnia 04.01.2022r.; znak: K-AZP.5161.1.2022.AOK, ustalającą zakres i rodzaj niezbędnych badań archeologicznych.